Exposities Publicaties en meer

Janny Vellinga-Hooghiemstra

Positieve gedichten, verhalen, sfeerschilderijen


Kaartenseries, magneten en opdrachten


2019 Strip Jantje Plastic, verhaal met illustraties en 3D elementen, Waddenkamer Aerden Plaats te Oudebildtzijl


2019 Koelkastmagneet De Oude Bildtdijk


2018 Kaart Nieuwe Bildtdijk vanaf Burdineweg, inkt en aquarel, eerste druk


2018 Kaart Oude Bildtdijk, aryl, eerste druk


2018 Serie 3 waskaarten: Nieuwe begin 1 en 2 en Speak your mind, eerste druk


2017 "Gemeentehuis te Sint Annaparochie" in aquarel en inkt,

afscheidscadeau burgemeester Krol i.o.v. gemeente het Bildt (gepubliceerd in Bildtse Post, 20 december 2017)


2017 Kaartenserie het Bildtse Wad in aquarel en acryl, 3 kaarten, eerste druk


2014 Strip Duizendvoud, een klein koningslied, gedicht met illustraties in inkt en aquarel, bord in Vlindertuin van Aerden Plaats

te Oudebildtzijl


2009 Kaartenserie Wasschilderijen, 4 kaarten, eerste druk


2008 Koelkastmagneten De Julianatoren (bijna uitverkocht), tweede druk: Fietsen op het Bildt en Restaurant De Zwarte Haan


2007 Kaartenserie Kerkenroute van het Bildt, 5 kaarten, tweede druk


2007 Kaartenserie Zwarte Haan in inkt en aquarel, 5 kaarten, tweede druk


2005 Kaartenserie Ouwesyl in inkt en aquarel, 4 kaarten: Van Albadaweg uitverkocht. De Oude Rijd, Ds. Schuilingstraat en Café het Graauwe Paard, tweede druk


2005 Kaartenserie Het Bildt in inkt en aquarel, 4 kaarten: Strandhuis der Bildtpollen uitverkocht, tweede druk: Zwarte Haan, Zicht op Nieuwe Bildtdijk en Fietsen op het Bildt


2004 Ontwerp cd-hoes "Now" van Janny Vellinga


2001 Serie 6 kaarten Sumi-è dieren, uitverkocht


2000 Serie 6 kaarten pentekeningen dieren en schelpen, eerste en tweede druk uitverkocht


1999 Illustratieve pentekeningen in "De pastorale vrijwilliger en het bijstaan van rouwenden" van Gré van Slooten 


1998 Serie 3 kaarten pentekeningen bloemen, uitverkocht


1998 Ontwerp cd-hoes "Life is sweet" van Janny Vellinga


1998 Ontwerp cd-hoes "Go with the Flow" van Tilly Zuidema


1998 Postpapier Pentekeningen bloemen, uitverkocht


1997 Ontwerp cd-hoes "Ûnderweis" van Jettie


1997 Illustratieve pentekeningen in "Zoektocht.Zijn mensen een schepping van God, of is God een schepping van mensen" van Gré van Slooten

Exposities

 

13 en 14 juli 2019, Atelierroute Slikwerk en Kunstkring Uytland

Vellinga is sinds de start van de atelierroute Slikwerk in 2001 deelnemer aan de route. De route laat werk zien van de leden van Kunstkring Uytland. Leden van de kunstkring verzorgen het jaar rond een overzichtsexpositie (wisselt 4x per jaar) in bezoekerscentrum de Aerden Plaats te Oudebildtzijl.Meer info: www.slikwerk.nl


22 september - 7 oktober 2018, Bildts Familie Museum

Atelier omgetoverd tot een museum in het jaar 9078, een tijd waarin alles van afvalplastic is gemaakt. Het museum laat de ontwikkeling hiernaartoe zien vanaf het jaar 1978. Klik hier voor een impressie van de expositie

 

2018, groepsexpositie, Groate Kerk te Sint Jacobiparochie (Catalogus)


2018, groepsexpositie "Plastic Art Gallery", Aerden Plaats te Oudebildtzijl


2018, solo-expositie, Met Verve te Leeuwarden


2014, groepsexpostie, Paradepaadje Kunst & Cultuurroute, Littenseradiel e.o. (Catalogus)


2010, solo-expositie "Mandala's", open atelier te Oudebildtzijl (Franeker Courant, 8-12-2010)


2008, solo-expositie,Bezoekerscentrum te Hegebeintum

(Kunstvaria, Friesch Dagblad, 17 december 2008)


2007, solo-expositie, atelier te Beetgumermolen


2006, solo-expositie, open atelier te Oudebildtzijl

(Uitgelicht, Leeuwarder Courant, 4 augustus 2006)


2005, solo-expositie, gemeentehuis te Stiens


2005, solo-expositie"Bildtimpressies", restaurant de Zwarte Haan te Sint Jacobiparochie (Cultuurbijlage, Leeuwarder Courant, 15 juli 2004)


2004, groepsexpositie Slikwerk, De Groate Kerk te Sint Jacobiparochie 


2004, solo-expositie, Bureau Nurlaila te Franeker


2004, solo-expositie, Theehuis Bos van Ypey te Tytsjerk


2004, solo-expositie, Michaëlskerk te Zwolle


2003, solo-expositie, restaurant de Zwarte Haan te Sint Jacobiparochie

(Interview, Kunst in Kader, Franeker Courant, 20 augustus 2003)


2003, solo-expositie, bibliotheek te Hallum

(Uitgelicht, Leeuwarder Courant, 27 november 2003)


2002, groepsexpositie ".. de dood voor ogen ..", vml. doodkistenfabriek te Leeuwarden


2002, solo-expositie, gemeentehuis te Beetsterzwaag


2001, groepsexpositie "Ferlittenheit wêrom fuon", galerie Michelangelo te Leeuwarden


2000, exposistie "Verademing" i.s.m dichter Jan Kleefstra, BKI de Witte Klok te Oudebildtzijl (Exposities, uitgelicht, Leeuwarder Courant, 12 oktober 2000)


1999 groepsexpositie, Waterpalet te Grou 

("Ik noem nog een paar opvallers, (...) Janny Vellinga's (Oude Bildtzijl) vaas met bloemen valt op door zijn sobere opzet en zijn iele lijnen"- Johanna Schuurman, Leeuwarder Courant, 23 augustus 1999)


1999 groepsexpositie "Ik wil verdwalen in het jaar", Parnas te Leeuwarden, eervolle vermelding Talens wedstrijd


1999, solo-expositie "De zee als startpunt", galerie Radiologie te Leeuwarden en gemeentehuis te SInt Annaparochie


1998, solo-expositie, open huis Oude bildtzijl

(Interview, Fries Mozaïk Leeuwarder Courant, 12 september 1998)
Publicaties


Dichtbundel Gedachten (JF Books)

13 gedichten in korte verzen opgeschreven.Tweede dichtbundel van Janny Vellinga-Hooghiemstra. Klik hier voor meer info over de dichtbundel


Catalogus 1978 - 9078 Reis mee door de millennia... Expositie in het Bildts Familie Museum (JF Books)

Overzicht van de expositie van 22 september - 7 oktober 2018 in het Bildts Familie Museum, onderdeel van het Plastic Pypskoftfestival in Oudebildtzijl. Hierin is het werk van Janny Vellinga-Hooghiemstra en haar twee kinderen te zien dat ter gelegenheid van dit festival is gemaakt. En het verhaal achter de expositie wordt verteld. Klik hier voor meer info over de catalogus


Een orgel voor de Julianakerk, het verhaal, 2017, voorgelezen door Dick Nauta bij de in gebruik name van het gerestaureerde orgel en in boekvorm te lezen in de Aerden Plaats te Oudebildtzijl


Verhalen van en over het Bildt, o.a. Beroemde Bildtkers, Waddenvogels, Rechtlijnig landschap, Van wie is het Bildt, 

2014-2016, te lezen op het "tikskerm"(touchscreen) in de Aerden Plaats te Oudebildtzijl


Duizendvoud, lied voor de koning, april 2013 (eigen uitgave)

Alternatief koningslied met illustraties in boekvorm. Tekst met illustraties is ook op te zien en te lezen in de Vlindertuin van bezoekerscentrum de Aerden Plaats te Oudebildtzijl. Klik hier om het lied op youtube te bekijken (strofe voorgedragen op Radio 2, 26 april 2013)


Impressies van het Bildt - Kalender 2010, 2009 (eigen uitgave)


Het verhaal van de Julianaklok, 2009, te lezen op twee informatieboden in de Aerden Plaats te Oudebildtzijl


Kalender 2009 van Kunstkring Uytland, 2008 (uitgave Kunstkring Uytland, afbeelding schilderij Opening)


Dichtbundel Bevrijding, schilderijen en verzen Janny Vellinga, 2009 (eigen uitgave)


Wasschilderijen van Janny Vellinga - Kalender 2008, 2007 (eigen uitgave)


Now, CD met 2 eigen nummers, 2004 (uitgave Studio Till Sounds)


Over 't Bildt, langs kunst, cultuur en historie, 2003 (uitgave Stichting Ons Bildt, twee afbeeldingen schilderijen Stiltme en Nieuwe werkelijkheid)


Life is sweet, CD met 5 eigen nummers, 1998 (uitgave Studio Till Sounds)

De friese dichter, schrijver en kunstenaar (autodidact) Janny Vellinga-Hooghiemstra schrijft met overtuiging over innerlijke groei, het belang van de liefde en het volgen van je eigen hart. Het Waddengebied en het Bildtse landschap legt ze vast in sferische schilderijen.

Optredens en andere activiteiten


16 maart 2019, Concert en poëzie in Galerie Bloemrijk Vertrouwen te Aldtsjerk

Blokfluitensemble Goedhout o.l.v. Stella Boggia, haiku van Annemarie Veenstra. Gedicht "Wat is werkelijkheid" voorgedragen uit mijn dichtbundel Gedachten.


31 januari 2019, Gedichte-aven, poëzieweek met 25 dichters/voordragers, Bibliotheek te Sint Annaparochie

Gedicht "Nieuwe evenwicht" voorgedragen uit mijn dichtbundel Gedachten


22 juni2018 Dijk van een verhaal, performance 23 De Akkers, Aerden Plaats de Oudebildtzijl

Verhalen van Baukje Fennema, gedichten Kirsten Zwijnenburg, muziek Janny Vellinga


25 juli 2015 Radio eenhoorn Simmertour, "Boere-ogen"(bildtstalig) en "Oud met jou" gezongen


2013-2014 Ontwerp gemaakt voor de milieuvriendelijke Vlindertuin (850 m2, met natuurmuur van Henk Pleiter) van de Aerden Plaats

te Oudebildtzijl. De tuin is sinds 6 juni 2014 geopend voor publiek


15 december 2013 Zalige zondagmiddag, Aerden Plaats te Oudebildtzijl, programma met muziek, verhalen en gedichten. Eigen liederen gezongen


30-04-2013 "Duizendvoud", alternatief koningslied gezongen bij planten Koningslinde ter ere van kroning koning WIllem Alexander, in Vlindertuin in aanleg, Aerden Plaats te Oudebildtzijl


18 mei 2012 Doch it foar dyn Doarp, Aldebildtsyl, "Nij begin" gezongen


18 juli 2011 Simmer yn Fryslân, Noardewyn, "Nij begin" en "Hunderd persint" gezongen


17 juli 2011 Pypskoftfestival te Oudebildtzijl: schilderworkshops gegeven en Harksankjes gezongen


15-12-2010, Zalige Zondagmiddag, Aerden Plaats te Oudebidltzijl,culturele bijeenkomst met o.a.Abe de Vries, Simy Sevenster, Mark Glotzbach. Eigen liederen gezongen en gedichten voorgedragen uit mijn dichtbundel Bevrijding


28 mei 2010 Opening Aeden Plaats, openingslied geschreven en gezongen


2004 "It Jacobusliet", gezongen in De Groate Kerk te Sint Jacobiparochie bij opening Slikwerkroute


2003-2006 diverse schilderworkshops gegeven (aquarel, acryl, gemengde techniek en was) in eigen atelier en op locatie


2002-2003 en 2014 diverse schilderworkshops gegeven (acryl en gemengde techniek) bij Atelier Schier op Schiermonnikoog