Het Bildt


Positieve gedichten, liedjes, verhalen, sfeerschilderijen

Het authentieke,de kracht als ook de eenvoud van het

Bildtse landschap inspireren, nodigen uit tot schilderen,

om de sfeer vanlandschap met haar dijken en bebouwing

te vangen met een losse toets.


Veel schilderijen van het Bildt zijn ook als ansichtkaart verkrijgbaar in de Aerden Plaats te Oudebildtzijl en in mijn atelier.

Gemeentehuis Het Bildt

i.o.v. gemeente Het Bildt ter ere van het afscheid

van waarnemend burgemeester Gerrit Krol

Westhoek

Impressies van Het Bildt

(aquarel en inkt)