Het Bildt

Intuitive art

Schilderijen, gedichten en liedjes van Janny Vellinga-Hooghiemstra

Het authentieke,

de kracht als ook

de eenvoud van het

Bildtse landschap inspireren, nodigen uit tot schilderen,

om de sfeer van

landschap met haar dijken en bebouwing

te vangen met een losse toets.

Gemeentehuis Het Bildt

i.o.v. gemeente Het Bildt ter ere van het afscheid

van waarnemend burgemeester Gerrit Krol

Nieuwebildtdijk vanaf Burdineweg,

10x15 cm cm

Westhoek, 10x20 cm

Impressies van Het Bildt

(miniaturen)