Contact

Intuitive art

Schilderijen, liedjes en gedichten van Janny Vellinga-Hooghiemstra

Het atelier van Janny Vellinga-Hooghiemstra, genaamd Ljochtwurkplak, is gevestigd aan de Van Albadaweg 55, te Oudebildtzijl.

Bezoek het atelier tijdens de Bildtse atelierroute Slikwerk, of maak via het contactformulier of tel. 0518 421443 een afspraak.